Make your own free website on Tripod.com
Top Films News Email

PRESSROOM

A FILM BY
GUNNAR KNUTSEN

STARRING
THOR ERIK HAVN, BJØRN SKRAMSTAD & .U..AR .NUTS..

NORWEGIAN
"Watch your step... - A comic fable about a man who didn't -"
parAnoid polAroid mAn er en ny kortfilm fra Gunnar Knutsen & Tumblewine Films som handler om en mann
som trakker på et gummi-ekkorn og konsekvensene dette får. Han blir ranet av en maskert mann,
oppdager flere polaroid fotografier, får merkelige telefonopprininger,
befinner seg plutselig på en fylling der han møter en grønnkledd søppelfeier, finner en stemmegammel
og til slutt tonen og veien tilbake.
Dette er en lettere absurd og komisk fortelling, en slags surrealistisk Espen Askeladd historie,
med mye musikk av Los Plantronics.

Filmen fikk prisen for Beste FilmMinimalen Kortfilmfestival 2000 i Trondheim
og hadde kinopremiere i Oslo 14. juli 2000 som forfilm til "Human Traffic".
Den distribueres både i forfilmordningen (Europafilm) og gjennom film-klubber (NFK)
samt er solgt til NRK og som forfilm på video (TBA).

Mer informasjon om filmen finner du her, her og her!
Filmografi finner du her.

Høyoppløslige stillsfotografier finner du nedenfor...

ENGLISH
"Watch your step... - A comic fable about a man who didn't -"
parAnoid polAroid mAn is a new short film by Gunnar Knutsen & Tumblewine Films about a man who
suddenly steps on a squirrel made out of rubber and the following consequences:
He gets robbed by a masked man, discovers several polaroid snap-shots,
receives strange phone calls, enters a dump where he faces a garbage sweeper all dressed in green,
finds a tuning fork and finally the tone and a way back.
This is an absurd, comic and adventurous tale with lots of music by Los Plantronics.

The film received the Best Film Award at the Minimalen Short Film Festival 2000 in Trondheim, Norway,
and it had cinema-premiere in Oslo on July 14, 2000 fronting "Human Traffic".
You will find more information about the film here, here and here!
Filmography is here.

High resolution stills below...

4 HIGH RESOLUTION STILL PHOTOS

Thor Erik Havn
(photo: Gunnar Knutsen)

Bjørn Skramstad
(photo: Gunnar Knutsen)

Thor Erik Havn
(photo: Gunnar Knutsen)

.u..ar .nuts.. & Thor Erik Havn
(photo: Hilde Maisey)
ALL FOUR STILLS JPEG, 58-59k
copyright 2000 Tumblewine Films
Please make contact if you'll like other stills, hardcopies, etc. or just more information

PRESSCLIPS

"Gunnar Knutsen har i flere av sine filmer hatt en hang til det absurde.
Årets film parAnoid polAroid mAn kan tilsynelatende virke som et høydepunkt i så måte..."
fra:

:from
"Gunnar Knutsen has in many of his films displayed an inkling toward the absurd.
This years film parAnoid polAroid mAn can be looked upon as a highlight in that respect..."

Kalle Løchen
- page 34 -


"Det er uro i universet...
Det er ikkje mange kortfilmar ein ser som har eit like leikande uttrykk som Gunnar Knutsen sine filmar... Såleis er det forfriskande å sjå ting som (...) nyttar filmmediet til det det er verdt. I alle fall eit av grepa. Og her er det klypp, eller meir montasjen som er nytta på ein slik finurleg og god måte...
Filmverda har slite med å kome seg vidare frå den klassiske historieforteljinga som vart etablert for lerretet ein gong før andre verdenskrig. Sidan då har ein liksom låst seg fast i ei oppfatning på kva film skal vera, kva den bør innehalda. Er det virkeleg slik at filmen har kome til vegs ende allereie? Det er her Knutsen seier nei."
- Kjartan Helleve
- Fra Z Filmtidsskrift 72, nr 2, august 2000, side 59

"It is chaos in the universe...
You don't see many short films having such a playful expression as the ones by Gunnar Knutsen... Therefore it is refreshing to see (...) things that uses the film media for what it is worth. At least one of the main skills. And here it is the cuts, or rather the montage that is used in such a tricky and good manner...
The world of films have struggled to renew itself from the classic narrative which was established on the silver screen one time before WWII. Since then it has kind of locked itself into a firm impression of what film should be, what it shall contain. Is it really the case that film has reached the end of the line already? It is here Knutsen says no."
- Kjartan Helleve
- From Z Filmtidsskrift 72, no. 2, august 2000, page 59INTERVIEW ( in Norwegian only...)

CLIP FROM & TV-INTERVIEW ABOUT

aired on


Thursday, April 6, 2000


TUMBLEWINEFILMS
HELGESENS GT. 9, 0553 OSLO, NORWAY
phone/fax: (47) 22 35 38 91

tumblewinefilms@hotmail.com

Any comments?
Please sign the Tumblewine Guestbook
Guestbook by GuestWorld
...or view it
TUMBLESHOP

Top Films News Email