Make your own free website on Tripod.com
Top Films News Email

PRESSROOM

A NEW FILM BY
GUNNAR KNUTSEN

STARRING
(SIGNOR) THOR ERIK HAVN, BJØRN SKRAMSTAD & .U..AR .NUTS..

NORWEGIAN
parAnoid polAroid mAn er en ny kortfilm fra Gunnar Knutsen & Tumblewine Films som handler om en mann som en dag trakker på et gummi-ekkorn og konsekvensene dette får. Han blir ranet av en maskert mann, oppdager flere polaroid fotografier, får merkelige telefonopprininger, befinner seg plutselig på en fylling der han møter en grønnkledd søppelfeier, finner en stemmegammel og til slutt tonen og veien tilbake.
Dette er en lettere absurd og komisk fortelling, en slags oppdagelsesreise, med mye musikk av Los Plantronics.

Filmen fikk prisen for Beste Film på Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim tidligere i år. Den er tatt ut i hovedkonkurransen på Kortfilmfestivalen i Grimstad og kommer snart på kino.
Mer info om filmen finner du her, her og her!

Høyoppløslige stillsfotografier finner du nedenfor...

ENGLISH
parAnoid polAroid mAn is a new short film by Gunnar Knutsen & Tumblewine Films. It's about a man who one day suddenly steps on a rubber-sqiurrel and the following consequenses: He gets robbed by a masked man, discovers several polaroid snap-shots, receives strange phone calls, enters a dump where he meets up with a "green" garbage sweeper, finds a tuner-fork, and finally the tone and a way back.
This is an absurd, comic and adventurous tale with music by Los Plantronics.

The film received the Best Film Award at the Minimalen Short Film Festival in Trondheim, Norway, earlier this year. It has been selected for The Norwegian Short Film Festival in Grimstad and will soon be released in cinemas. You will find more info about the film here, here and here!

High resolution stills below...

HELGESENS GT. 9, 0553 OSLO, NORWAY
phone/fax: (47) 22 35 38 91

tumblewinefilms@hotmail.com

HiRes. STILLS...


ALL THREE STILLS 300DPI, JPEG, 53-54K
Please take contact if you'll like other stills, hardcopies, etc. or just more information


INTERVIEW ( in Norwegian only...)

CLIP FROM & TV-INTERVIEW ABOUT

aired on


Thursday, April 6, 2000


Top Films News Email